PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK

Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia :

  • Kutipan Akta Kelahiran
  • Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak.
  • KK orang tua
  • KTP-el.
  • Mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI (F-2.01)

Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia :

  • Kutipan Akta Kelahiran
  • Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak.
  • KK orang tua
  • Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing
  • Mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI (F-2.01)