1. Salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
  2. Kutipan Akta Perceraian
  3. KK dan KTP