PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERCERAIAN
  • salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  • kutipan akta perkawinan;
  • KK; dan
  • KTP-el.
  • Mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI (F-2.01)